Yonie Boon-Scheijde

Advocaat

| E: yonie@deroos-advocatuur.nl |

Yonie Boon-Scheijde is advocaat privacyrecht, intellectueel eigendomsrecht en commerciële contracten. Zij startte haar carrière bij Ribbert Advocaten, gespecialiseerd in het media- en entertainmentrecht. In 2010 stapte Yonie over naar Croon Davidovich Advocaten, daar behandelde ze zaken over privacyrecht, intellectueel eigendomsrecht en arbeidsrecht. Yonie werkt sinds maart 2014 bij De Roos Advocatuur.

Yonie deed ruime ervaring op in het klassieke intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht) en aanverwante rechtsgebieden (privacyrecht, portretrecht, slaafse nabootsing, reclamerecht en mediarecht). Ze voerde – met succes – vele procedures over auteursrechtinbreuken, merkinbreuken en commerciële contracten (waaronder samenwerkingscontracten en arbeidsovereenkomsten). Bij De Roos Advocatuur specialiseert zij zich verder in het Privacyrecht met een focus op wat de privacy-wetgeving betekent voor online ondernemingen.

Yonie is een doortastende advocaat. Pro-actief en no nonsense. Ze heeft een voorliefde voor procederen en pleiten in de rechtszaal, maar als een schikking voor haar cliënt beter is, regisseert ze de zaak vakkundig die kant op. Yonie’s doel? Cliënten juridisch ontzorgen, zodat zij kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen!

Recente zaken van Yonie:
  • IP contracten: begeleiden van diverse innovatieve ondernemingen bij het contractueel vastleggen van het IP tussen verschillende projectpartners;
  • Privacy assessments: advisering van ondernemingen over de privacy implicaties van hun (online) dienst/product; review of opstellen van Cookie Statements, Privacy Policies, Data Processor Agreements, Non-Disclosure Agreements; begeleiding bij implementatie van privacybeschermende maatregelen;
  • Overdracht klantenbestand: advisering over de privacy implicaties van de overdracht van een website en klantenbestand aan een derde;
  • Overdracht/licentie IP rechten: advisering en begeleiding bij de vastlegging van de contractuele afspraken in geval van de overdracht / licentie van IP rechten;
  • Prestatiecontracten in de innovatieve online dienstverlening: begeleiding innovatief digitaal platform gericht op personeelsdiensten bij de totstandkoming van alle benodigde overeenkomsten, zoals Service Level Agreements, User Agreements, Partnership Agreements, Term Sheets, en Non-Disclosure Agreements;
  • Geschilbeslechting: begeleiden van diverse ondernemingen bij geschillen met partner(s), medewerker(s) of wederpartijen; in meeste gevallen een gerechtelijke procedure weten te voorkomen door conflictbeheersend op te treden;
  • Impact Wet DBA: advisering van ondernemingen over implicaties van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties; het voorkomen van het ontstaan van arbeidsrelaties wanneer dat ongewenst is; toetsing of opstellen modelovereenkomsten freelancers.
Opleiding/cursussen
  • Universiteit van Tilburg: Post Executive Specialization course on Privacy, Personal Data and Data Breach
  • Unverisiteit van Amsterdam: Master Informatierecht, cum laude
  • Universiteit van Amsterdam: Bachelor Rechtsgeleerdheid
Artikelen