Maurits Fornier

Advocaat

| E: maurits@deroos-advocatuur.nl | T: 06- 34929689 |

Maurits Fornier is advocaat en vormgever van legal graphics. Hij adviseert voornamelijk start-ups, scale-ups en impact investors in de technologiesector. Ook treedt hij op bij commerciële conflicten.

Maurits is zijn carrière begonnen bij het internationale advocatenkantoor Freshfields waar hij 5 jaar heeft gewerkt. Hij voerde vele procedures over commerciële contractuele geschillen; vaak met een internationaal karakter. Daarna is hij overgestapt naar De Roos Advocatuur waar hij zich toelegt op de corporate proces- en adviespraktijk.

Maurits is wars van holle frases. Hij maakt er een sport van complexe materie zo eenvoudig mogelijk te presenteren. Daarbij maakt hij niet alleen gebruik van tekst, maar ook van beeld. Met legal graphics is het mogelijk in korte tijd een beter inzicht te geven in een complex juridisch probleem of ingewikkeld feitenrelaas.

Voorbeelden van Maurits’ werk:
  • Procederen in eerste aanleg en hoger beroep, onder andere in kwesties over aansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht, vastgoedrecht en mededingingsrecht;
  • Strategisch advies bij conflict tussen founders, investeerders, leveranciers of agenten;
  • Begeleiden van diverse innovatieve ondernemingen bij het vastleggen van commerciële afspraken.
  • Begeleiden van investeringsrondes voor growth bedrijven;
  • Implementeren van programma’s ter bevordering van werknemersparticipatie;
  • Advies over oprichting van een onderneming (structurering, aandeelhoudersovereenkomsten).

Cliënten van Maurits zijn voornamelijk actief in de sectoren tech, food, retail, media en social ventures.

Lidmaatschappen
  • Vereniging Corporate Litigation