Jessica Koolhaas

Advocaat

| E: jessica@deroos-advocatuur.nl |

Jessica Koolhaas rondde haar Honours-bachelor Rechtsgeleerdheid, master Privaatrecht en master Publiekrecht allen cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat ze in januari 2016 bij De Roos Advocatuur aan de slag ging, werkte Jessica bij Legalloyd. Voor de online contracten database stelde ze veel verschillende overeenkomsten op en hielp ze MKB ondernemers met hun juridische vragen.

Tijdens haar studie deed ze als stagiaire werkervaring op bij de Rechtbank van Amsterdam en bij de afdeling Commercial Litigation van Stibbe. Naast haar juristerij, houdt Jessica zich graag bezig met muziek, zang, dans & theater.

Jessica houdt zich voornamelijk bezig met:
  • Privacy assessments (privacy policy, cookie statement, bewerkersovereenkomst, Privacy FAQ) voor cliënten in de online dienstverlening (o.a. apps en platformen);
  • Het opstellen en reviewen van diverse commerciële contracten, zoals licentieovereenkomsten, joint-venture overeenkomsten;
  • Het opstellen en reviewen van algemene voorwaarden;
  • Het opstellen van processtukken en ondersteuning bij het procederen.