Nobel Capital Partners

Nobel Capital PartnersNobel Capital Partners is een onafhankelijke investeringsmaatschappij gericht op middelgrote Nederlandse bedrijven. Ze onderscheiden zich door actieve betrokkenheid en een specifieke focus op waardecreatie voor de lange termijn.

De Roos Advocatuur adviseert Nobel Capital Partners over ondernemingsrechtelijke kwesties, structurering en bij operationele overeenkomsten van portfolio companies.

  • Categories: funds
  • Client: Nobel Capital Partners

© 2017 De Roos Advocatuur. All rights reserved.