Geïnspireerd door Semco Style: Iedereen de baas

Geïnspireerd door Semco Style: Iedereen de baas

December 16, 2016

Een van onze cliënten is het Semco Style Institute, dat de managementgedachte van de Braziliaanse Ricardo Semler verspreidt. Zij bieden trainingen aan ondernemers die van hun bedrijf een ‘Semco Style’ werkplek willen maken. Wij laten onszelf ook door deze ideeën inspireren; meer transparantie, meer zelfsturing, meer verantwoordelijkheid en minder hiërarchie. Dit voeren wij ook door in ons bedrijf door o.a. het delen van de cijfers, het mogelijk maken van flexwerken, een goede work-life balance en mede-ondernemerschap. Een belangrijk thema dat hieruit voortvloeit is werknemersparticipatie; één van de manieren om werknemers meer te betrekken en te laten delen in het succes van het bedrijf. Bij De Roos Advocatuur specialiseren we ons in werknemersparticipatieregelingen om deze participatieve manieren van samenwerken vorm te geven.

Onze oprichter en advocaat ondernemingsrecht Philip de Roos, is groot voorstander van Semco Style en adviseert cliënten regelmatig over werknemersparticipatie. Hij werd daarom geïnterviewd door de Groene Amsterdammer.

Lees hier het artikel Iedereen de de baas van de Groene Amsterdammer.

Deel dit: Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn

© 2017 De Roos Advocatuur. All rights reserved.