Transacties

Onze cliënten zoeken ons op voor strategisch advies. Dus: voor meer dan alleen ons juridisch specialisme. We denken mee met alle belangrijke momenten. Voor hun organisatie, maar ook voor hen persoonlijk. Wij krijgen onder meer instructies om te adviseren bij samenwerkingen, fusies en overnames, financiering en herfinanciering, (her)structurering van ondernemingen, (werknemers)participatie, investeringen en governance. Voor meer informatie, klik op thema's hieronder.

Samenwerking

Wij adviseren al in het vroegste stadium over de samenwerkingsvorm die het beste bij onze cliënten past. Wij doorgronden eerst een bedrijfsmodel, de relevante markt en de persoonlijkheden binnen de organisatie. Daarna volgt onze juridische expertise, en leggen we samenwerkingen vast. En ook na oprichting blijven we begeleiden: zo hebben we talloze organisaties geholpen bij aandeelhoudersovereenkomsten, joint venture agreements, en participaties. In binnen- en buitenland.

Fusie & overname

Onze cliënten blinken uit door hun ambities en groeivermogen. Wij assisteren hen door die groei in goede banen te leiden. Door geen losse eindjes achter te laten. Zo verzekeren we hen dat de waarde van hun organisatie groeit. We hebben buy-ins, buy-outs en exits begeleid. We begeleiden fusies en overnames en we zien erop toe dat die slagen. We zijn dealmakers en daar zijn we trots op.

Financiering

Toegang tot het juiste soort kapitaal is essentieel voor iedere organisatie. Wij kennen de financieringsbehoeften van onze cliënten. We adviseren over de wijze waarop zij financiering aantrekken. Wij assisteren met de beoordeling van de financieringspartner. En wij zien erop toe dat de voorwaarden juist worden vastgelegd. Zo hebben we ruime ervaring opgedaan met convertible notes, seed capital, friends & family rounds, groei- en durfkapitaal, crowdfunding, kredietovereenkomsten, bankfinancieringen en meer.

Structurering

Onze cliënten houden niet van overbodige memo’s of onnodig complexe structuren. Wij weten dat aan iedere levensfase van een organisatie een optimale structuur gekoppeld is. Fiscale overwegingen, buitenlandse expansie en financiële rapportageverplichtingen spelen daarbij een rol. We hebben onze cliënten geholpen bij (IP) holding structuren, verhangingen van vennootschappen, omzettingen van personenvennootschappen, fiscale eenheden en meer.

Participatie

Toegang tot en behoud van talent is een continue zorg van onze cliënten. Wij begrijpen dat zij steeds een juiste employee value proposition moeten bieden. Daarom bieden wij maatwerk participatie regelingen. Zo kunnen onze cliënten er gerust op zijn dat key employees bij hun organisatie betrokken raken en blijven. Wij hebben ruime ervaring met certificering, stemrechtloze aandelen, stock options, stock appreciation rights, bonus regelingen en meer.

Investeringen

Wij treden op voor investeringsmaatschappijen en kennen het investeerderslandschap. Doordat we de belangen en verwachtingen van zowel geldverstrekker als onderneming kennen, kunnen we onze cliënten begeleiden naar succesvolle investeringen. Vaak voor meerdere investeringsrondes. We spreken de taal van Silicon Valley, maar behouden oog voor de lokale gewoontes.

Governance

Eigendom, bestuur en toezicht dienen binnen een organisatie in balans te zijn. Onze cliënten zijn zich bewust van het belang van good governance. Wij adviseren hen over de juiste bestuursstructuur - eentje die is toegesneden op hun organisatie. We begeleiden hen ook met de implementatie ervan, en bij rapportage aan stakeholders. Soms is slagvaardigheid en ruimte voor ondernemersschap de drijvende kracht. In andere gevallen is zorgvuldig toezicht met checks and balances belangrijk. Wij zien erop toe dat cliënten juiste keuzes maken.

Strategisch advies op het gebied van transacties nodig?

Zoekt u bijvoorbeeld de juiste financieringspartner, participatieregeling of samenwerkingsvorm?

Neem dan vrijblijvend contact op

© 2017 De Roos Advocatuur. All rights reserved.