Online

Onze cliënten bewegen zich in het online ecosystem. Met hun innovaties zoeken zij de grenzen van de wettelijke kaders op. Zij toetsen of de regels de maatschappelijke ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen nog kunnen bijhouden. Vaak niet. En dan schieten wij te hulp. Zo assisteren wij onder meer bij Toezicht (AFM en DNB), persoonsgegevens en privacy, gebruiksovereenkomsten (user agreements), merkbescherming, service level agreements, licentie en mobile. Voor meer informatie, klik op een van de thema's hieronder.

Toezicht

Europese regelgeving heeft grote invloed op de Nederlandse (en Europese) financiële markten. Onze cliënten zijn spelers met internationale ambitie, en hun bedrijfsmodellen waren nog onbekend op het moment dat de regels werden geschreven. Dat leidt tot vragen bij de toezichthouders (De Nederlansche Bank en de Autoriteit Financiële Markten). Wij zorgen ervoor dat onze cliënten de juiste antwoorden krijgen - bij vergunningstrajecten en meer.

Privacy

Een verkeerde beslissing op het gebied van privacy kan het einde van een onderneming betekenen. Onze cliënten benaderen ons voor privacy impact assessments, voor privacy statements, en voor begeleiding bij interne privacy processen. Zo weten zij zeker dat ze het vertrouwen van hun klanten niet schaden - en dat zij hun positie in de markt behouden.

User Agreement

De User Agreement is het juridische gezicht van een onderneming. Hierin spreken de aard en bedoelingen - en gebruikers weten dat. User Agreements dienen leesbaar en sympathiek te zijn - maar ook: rock solid vanuit juridisch perspectief. Onze cliënten willen geen verstoppertje spelen. Mede dankzij ons lopen zij voorop met transparante en begrijpelijke stukken.

Merkbescherming

Innovators ontwikkelen concepten die bescherming verdienen. Niet in alle gevallen geeft de wet daar een duidelijk handvat voor. Onze cliënten weten met onze hulp toch voor passende gevallen een bescherming te vinden. Zo behouden zij hun voorsprong op de concurrentie.

Licentie

Onze cliënten bezitten waardevol intellectueel eigendom. Ze zoeken ons op voor advies over hoe zij dat eigendom kunnen kapitaliseren. Wij adviseren veel over licentievergoedingen, licentieovereenkomsten en over licentiestructuren. In nationaal en internationaal verband.

Service Level Agreement

Geen online product is ooit af. En dus zijn afspraken over doorontwikkeling en onderhoud nodig. Waar die afspraken uitgebreid of complex worden, weten cliënten ons te vinden voor leesbare service level agreements. Geen standaard teksten met uptime garanties, maar specifieke afspraken die recht doen aan de situatie.

Mobile

Veel van onze cliënten denken mobile first. En dat doen wij dus ook. Cliënten weten ons te vinden voor advies over de juridische implicaties van multi device strategies, in-app aankopen, of toegang tot (en weigering van) app stores.

Heeft u juridisch advies nodig over uw online product of dienst?

Twijfelt u bijvoorbeeld over privacy, de bescherming van uw product of wilt u een licentie vastleggen?

Neem dan vrijblijvend contact op

© 2017 De Roos Advocatuur. All rights reserved.