Conflict

Iedere organisatie krijgt te maken met conflicten. Wij bekijken die conflicten in de breedste zin. Primair: met een juridische blik. Maar we kennen ook de ethiek, pers en politiek achter conflicten. En met onze hulp navigeren onze cliënten daar op de juiste wijze doorheen. Wij ontvangen instructies om te adviseren over algemene juridische processen, aandeelhoudergeschillen, in kort geding, over bescherming van reputatie of over handhaving van intellectueel eigendom. Voor meer informatie, klik op een van de thema's hieronder.

Procesadvies

Onze cliënten komen liever niet in de rechtbank. Zij zoeken ons daarom al op als de kiem van een conflict nog maar nauwelijks zichtbaar is. Samen met onze cliënten schetsen we alle mogelijke scenario’s; wegen we de voor- en nadelen. Zo bereiken we vaak het doel zonder dat we onszelf ooit aan de wederpartij kenbaar hebben gemaakt.

Aandeelhoudersgeschillen

Onze cliënten tonen durf en hebben visie. Dat leidt wel eens tot botsingen: met medebestuurders, aandeelhouders of andere stakeholders bij hun vennootschap. Wij zorgen ervoor dat de juiste visie dan kan worden doorgezet. Door middel van een schikking, in arbitrage of bij de Ondernemingskamer.

Kort geding

Spoedeisende gevallen vragen om kordaat optreden. Wij staan onze cliënten bij als de nood het hoogst is; dag of nacht. Bijvoorbeeld: om een beslag te leggen of op te heffen, een recall te doen, of om onrechtmatige uitingen in de pers te voorkomen.

Reputatie

Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard. Als onze cliënten zich geconfronteerd zien met een conflict, dan staat ook hun reputatie op het spel. Wij beseffen met hoeveel pijn en moeite die reputatie is opgebouwd. En we staan onze cliënten bij om reputatieschade te voorkomen. Of om hun reputatie te herstellen. Met alle middelen - juridisch, pers, politiek.

Intellectueel eigendom

Innovatieve successen worden gauw gevolgd door kopieergedrag. Onze cliënten zien na hun eerste creatieve succes vaak hoe de concurrentie hen simuleert. Enerzijds is dat een compliment. Anderzijds is het onrechtvaardig. Wij helpen onze cliënten om de simulanten op afstand te houden, door merk- of auteursrechtinbreuken aan te vechten. Per sommatiebrief, of in de rechtbank.

Heeft u een raadsman nodig bij een conflict?

Botst u bijvoorbeeld met medeaandeelhouders, dreigt reputatieschade of wilt u een kort geding beginnen?

Neem dan vrijblijvend contact op

© 2017 De Roos Advocatuur. All rights reserved.